Λείπω ένα χρόνο απ' το youtube...
Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να γυρίσω πίσω
Subscribe: grvisions.com/pass/UCErefDyyeG-QNw7jJ5OLB_g

Κάντε follow σε:
Instagram: instagram.com/konilo/
Facebook: facebook.com/Konilo
Twitter: twitter.com/KoniloTv
Μπορείς να βοηθήσεις στη μετάφραση των video σε αυτό το link: grvisions.com/nameof-timedtext_cs_panel?tab=2&c=UCErefDyyeG-QNw7jJ5OLB_g
Business Inquiries: konilo.tv@gmail.com

Κατεβάστε

προβολές
347,563

Σχόλια

    ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ!